Bezpečnost potravin

Rozporuplné enterokoky

Vydáno: 31. 7. 2002
Autor:

příznivé i nežádoucí účinky, složky probiotik a kultur pro fermentaci sýrů a uzenin, původci infekcí, rezistence vůči antibiotikům

Závěr mezinárodního sympozia „Enterokoky v potravinách – funkční a bezpečnostní aspekty“, které se konalo ve Spolkovém institutu pro zdravotní ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) v SRN vyzněl v tom smyslu, že kmeny enterokoků, které se používají v potravinářství jako probiotika musí být jednoznačně charakterizovány a musí být zdravotně nezávadné.
Enterokoky patří k bakteriím mléčného kysání a vyskytují se v mnoha variantách v prostředí, u zvířat, u lidí i v tradičních potravinách, jako jsou sýry nebo fermentované uzeniny. Necílené zatížení enterokoky je považováno za znak špatných hygienických podmínek během zpracování. V projektu Evropské komise byly příznivé i nepříznivé vlastnosti těchto bakterií zkoumány a na sympoziu byly diskutovány výsledky.
Dosud je známo asi 25 různých kmenů, z nichž nejvýznamnější jsou E. faecium a E. faecialis, které hrají významnou roli jako složka zdravé střevní mikroflóry člověka. Na druhé straně je známo, že některé kmeny E. faecialis, mohou u osob s oslabenou imunitou vyvolávat infekce. Zvláštním problémem je, že se u zvířat i u lidí pomnožují kmeny enterokoků, které jsou rezistentní vůči terapeuticky významným antibiotikům a tato rezistence by se mohla přenést i na další kmeny, a to nejen enterokoků.
Dtsch. Molkerei Ztg., 123, 2002, č. 13, s. 40