Bezpečnost potravin

Rozhodování o riziku při nedostatku vědeckých informací

Vydáno: 8. 7. 2009
Autor:

Zpráva expertů, jejíž vytvoření financovala nadace IFT.

Institut potravinářských technologů (IFT) v USA svolal skupinu expertů, aby se zabývali problematikou aktuálního rozhodování a látkách, pro které je k dispozici nedostatek vědeckých informací a dále, aby definovali a vytvořili použitelný nástroj, který by napomohl manažerům bezpečnosti potravin efektivně a se znalostí vyhodnocovat dostupné vědecké důkazy při posuzování rizika z expozice chemickým látkám při aktuálním rozhodování.
K dispozici je zpráva expertů, kterou financovala nadace IFT.
 
 
Zdroj: Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 8, 2009, č. 3, s. 269–303