Bezpečnost potravin

Rozhodnutí o kontrole ryb z Brazílie

Vydáno: 17. 11. 2006
Autor:

Rozhodnutí Evropské komise 2006/698/ES dočasně požaduje zvláštní certifikaci nebo vyšetření při vstupu do EU u výrobků z určitých druhů ryb z Brazílie, u nichž hrozí vysoký obsah histaminu.

Evropská komise přijala 16. října 2006 krizové opatření týkající se dovážených rybích výrobků z Brazílie (rozhodnutí 2006/698/ES). Důvodem byly výsledky inspekce provedené úřadem FVO (Food and Veterinary Office). Byly zjištěny závažné hygienické nedostatky, skutečnost, že ryby nejsou dostatečně čerstvé, rychle se kazí a také, že obsahují vyšší hladiny histaminu, než je přípustné. Dovoz výrobků z druhů ryb, u nichž hrozí vyšší obsah histaminu (Scombridae, Cluteidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae), může být schválen jen v případě, že se prokáže, že byla prováděna systematická kontrola v místě původu zaručující, že hladiny histaminu nepřekročily limity (200 – 400 mg/kg) stanovené evropskou legislativou (nařízení 2073/2005).
Pokud takový certifikát není s výrobkem dodán, musí být zásilka vyšetřena, jakmile se dostane do EU. Rozhodnutí platí do prosince, kdy bude znovu prověřeno.