Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Evropského soudu ohledně tabákové reklamy

Vydáno: 28. 4. 2001
Autor:

zrušení zákazu reklamy, tabák, EU

Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí z 5. 10. 2000 označil  směrnici týkající se tabákové reklamy za neplatnou, protože prakticky úplně zakazovala reklamu na tabák. Podle soudců v Luxemburgu není pro tak rozsáhlý zákaz oprávnění. Podle čl. 100 Evropské dohody sice může být určitá reklama zakázána nebo omezena, ale možnost úplného zákazu reklamy na určitý výrobek nebo skupinu výrobků toto ustanovení nenabízí.
Rozsudek má význam i pro jiné sféry než je reklama na tabákové výrobky. Znamená výrazné omezení: „Pod záminkou harmonizace evropského trhu nemůže EU vydávat všeobecné zákazy pro takové oblasti, které jí nepříslušejí“. To platí např. pro zdravotní a spotřebitelskou politiku, která je výlučnou záležitostí národních vlád. EU nemůže evropskému spotřebiteli zákazem reklamy předepsat, co je a co není zdravé. V případě zdravotní a spotřebitelské politiky lze v neobvyklé míře pozorovat, že v rámci Evropy nejsou stanovena jednotná pravidla.
Food Design, 2000, č. 4, s.10