Bezpečnost potravin

Rotavirus způsobující celiakii

Vydáno: 12. 11. 2006
Autor:

Italští vědci objevili, že rotavirus (protein VP-17) může v případě přítomnosti specifického genu vyvolat celiakii nebo nesnášenlivost lepku.

Italští vědci z univerzit v Janově a Veroně objevili, že rotavirus (protein VP-17), který způsobuje gastroenteritidy u dětí, může v případě určitých genetických dispozic vyvolat i celiakii nebo nesnášenlivost lepku. Informace o výsledcích dvouletého výzkumu byla publikována v PloS Medicine 6. 9. 2006. Podle tohoto zjištění,  některé antitransglutaminázové protilátky, které rozpoznávají bílkovinu VP-7 mohou způsobit, že rotavirová infekce, která způsobuje gastroenteritidy přispívá u citlivých osob k iniciaci celiakie prostřednictvím molekulových mimikrů. Vzhledem k tomu, že u všech 200 celiaků, kteří se zúčastnili studie, byly zjištěny protilátky proti rotaviru (VP-7), zatímco u zdravých osob nebyly zjištěny žádné, došli vědci k závěru, že pouze osoby, které mají specifický gen, který je znám jako příčina celiakie, se stávají intolerantní k lepku jako reakci na rotavirus.
Podle odhadů trpí v Evropě a Severní Americe celiakií 1 až 3 % osob. V Itálii bylo diagnostikováno 35 000 osob a odhaduje se, že 400 000 osob je nositeli příslušného genu. Zatím neexistuje na celiakii lék, jedinou cestou je vyloučení lepku ze stravy. S tím souvisí další problém, že když se ze stravy vyloučí lepek, nastane  zvýšené riziko rakoviny trávicího ústrojí.
Objem vlivu rotaviru je první krok k vývoji vakcíny.