Bezpečnost potravin

Rostoucí počet GM plodin ve světě

Vydáno: 6. 10. 2009
Autor:

Zpráva z mezinárodního workshopu organizovaného Institutem prospektivních technologických studií (JRC–IPTS).

Očekává se, že počet komercializovaných geneticky modifikovaných (GM) plodin vzroste ve světě čtyřnásobně, ze současných asi 30 jich bude v roce 2015 více než 120. To je výhled prezentovaný v nové zprávě Společného výzkumného střediska EU (JRC) vypracované pod názvem “Světová produkce nových GM plodin. Důsledky nesladěného schvalování pro mezinárodní obchod” (viz příloha). Zpráva uvádí seznam nových GM plodin, u kterých se očekává, že budou komercianizovány v různých částech světa a analyzuje jejich možný dopad na mezinárodní obchod. Zpráva uvádí, že jejich rostoucí počet může způsobit narušení trhu v důsledku asynchronnního schvalování.
Zpráva prezentuje výsledky mezinárodního workshopu organizovaného Institutem prospektivních technologických studií (JRC–IPTS) a sumarizuje různá stanoviska vyjádřená národními regulátory, zástupci průmyslu, výzkumných institucí a účastníky z agro-potravinářského dodavatelského řetězce, kteří se zúčastnili konference.

Příloha: The global pipeline of new GM crops: implications of asynchronous approval for international trade (pdf, 2,29 MB, 114 stran)