Bezpečnost potravin

Role obnovitelných zdrojů pro regionální rozvoj a rozvoj venkova

Vydáno: 9. 2. 2006
Autor:

Přednáška ing. J. Novotného na semináři k OZE dne 1.2.2006 v Senátu

Role obnovitelných zdrojů pro regionální rozvoj a rozvoj venkova

Konkrétní příklad úspěšné realizace v Bystřici nad Pernštejnem

            K využití obnovitelných zdrojů energie se dostáváme s velkým zpožděním a oklikou. Hlavní příčinou zpoždění je přílišná regulace trhů s energiemi, nekoncepčnost rozvoje OZ a přednostní rozvoj plošné plynofikace. Dlouho se čekalo na zákon o podpoře OZE (180/2005) a když konečně přišel, obce už nemají žádné páky jak energetiku ovlivňovat. Prodaly podíly v energetických firmách, kapitál na energetické podnikání utratily plynofikací a nemají ani oporu  přijatých koncepcí (snižování spotřeby a závislostí, výstavbu OZ). Soukromý sektor nemá pro energetické podnikání menších výkonů dostatečně stabilní prostředí.

            Pro rozvoj venkova má zásadní význam energie z biomasy, proto se nejprve zaměřím na uvedené příčiny, proč se biopaliva dosud dostatečně nerozvinula:

      –         neobjektivní ceny uhlí, plynu i jádra, regulace

         chaotické dotace do přímotopů plynofikací i kotelen na biomasu

         technologické a zákonné nezvládnutí pěstování, skladování (vyjímání půdy ze ZPF)

         chybí nové technologie na sklizeň a úpravu paliva

         jsou potřeba nové spec. kotle

         podnikání v získávání biomasy je nerentabilní, rizikové a v plenkách

         zdeformovaný a nejistý trh s biomasou (směsné spalování s nízkou účinností, lobby )

         nedostatek vlastních zdrojů a rizikovost úvěrů, ohrožení zásahy státu (ERÚ)

         měkké normy ŽP pro uhlí, nízké emisní daně

         chybí koncepce státu, kraje i obcí, i kdyby byly, tak nejsou páky, jak je prosadit

         nepožaduje se kvalifikace starostů a integrace obcí

         nedoléhá na nás hrozba terorismu ani živelných katastrof

Jak z toho?

         pomáhá zdražování energií a deregulace, kterou si zařídili privátní vlastníci energetických společností a ČEZ

         rozvoji OZ přispěje nezvládnutí regulací plynu a el., zdražení pak bude v desítkách procent a bude třeba na něj reagovat

         ekologická daňová reforma, která zatíží uhlí a neúsporné spotřebiče

         provázat systém ekol. daní a úlev s bezúročnými půjčkami

         vyrábět elektřinu a teplo z biomasy za podmínek, že ERÚ stanoví přijatelné podmínky

         větší zákonný tlak na ekol. spalování, třídění odpadů i účinnost zdrojů

         odstraňování tepelných ztrát

         urychlené odstranění překážek k pěstování energ. dřevin (první sklizeň za 7 let)

         zjednodušit poskytování podpor

         u plynových kotelen zavádět vícepalivový systém

         podpory úspor jsou pro bohaté – nejprve zbohatněme

         provést potřebné zákonné úpravy (ZPF, OZE, ŽP)

 

Konkrétní příklad úspěšné realizace v Bystřici nad Pernštejnem:

 

2 x 4,5 MW                                     neustálé rozšiřování soustavy

1.700  bytů + další objekty              v přípravě ORC  600 kW

90.000  GJ/rok                                 25 ha energ. dřevin

prodej emisí                                     vlastní lesy a pozemky

nájem 10 mil.Kč/rok                        neprivatizování bytů

350 Kč. cena za GJ                           investiční dotace