Bezpečnost potravin

Riziko z nanotechnologií

Vydáno: 29. 5. 2004
Autor:

Jednou z priorit 6. rámcového programu EU pro V&V na l. 2002–2006 jsou nanotechnologie a nanovědy. Evropská komise organizovala 1.–2. března 2004 workshop zaměřený na analýzu rizik z aplikace nanotechnologií. Je k dispozici zpráva.

Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) Evropské komise organizovalo ve dnech 1.–2. března 2004 workshop pod názvem “Mapping out Nano Risks” (podrobné zmapování rizik z používání nanotechnologií), na který byla pozvána skupina 17 expertů z různých zemí i z různých oborů, aby se zabývala (vyšetřovala) nebezpečí, expozici a rizika pro zdraví člověka a životní prostředí potenciálně spojená s materiály získanými prostřednictvím nanotechnologií během příštích 3–5 let.
Na základě tohoto workshopu byla vyhotovena zpráva (o rozsahu 143 stran) o předběžné analýze rizik z nanotechnologií.

Nanotechnologies: A preliminary Risk Analysis [pdf ; 3323842 bytů]