Bezpečnost potravin

Riziko z konzumace třezalky tečkované

Vydáno: 7. 11. 2005
Autor:

Nejnovější výzkum ukazuje, že třezalka tečkovaná nabízená distributory doplňků stravy k řešení problémů souvisejících s depresí, může mít řadu vedlejších účinků.

Výrobci doplňků stravy v reklamních kampaních stále více útočí na spotřebitele s nabídkou svých výrobků, které mají “zaručené” účinky při řešení nejrůznějších zdravotních problémů. Jednou z bylin propagovaných v doplňcích stravy je také třezalka tečkovaná, latinsky Hypericum perforatum. Setkat se lze i s anglickým názvem St. John’s wort, hypericum, Klamath weed, goat weed. Národní středisko pro komplementární a alternativní medicínu (NCCAM) v USA vypracovalo několik základních informací o této bylině.

 

*Třezalka tečkovaná (TT) je bylina, která se používala k léčebným účelům po staletí. Aplikovala se jako sedativum, při malárii, jako balzám při poranění, popálení, štípnutí hmyzem. V současné době se TT používá při mírné až střední depresi, úzkosti nebo při poruchách spánku.

 

* Dosud není  přesně objasněno složení byliny ani mechanizmus jejího působení.

 

* Existují určité vědecké důkazy o tom, že TT přináší prospěch při léčbě mírných až středních depresí. Nejnovější studie však naznačují, že TT nepřináší žádný prospěch při léčbě velkých depresí trvajících minimálně dva týdny.

 

* K přípravě čajů a tablet na bázi koncentrovaných extraktů TT se používají kvetoucí vrcholky rostliny.

 

* Řada tzv. “přírodních” látek může mít škodlivé účinky, pokud se konzumují ve velkém množství nebo ve spojení s příjmem některých jiných látek, např. léků. Výzkum ukázal, že TT ruší účinek určitých léků. Mezi léky, které ovlivňuje patří:

– Indinavir a pravděpodobně i jiné léky používané k regulaci HIV infekce,

– Irinotecan a pravděpodobně i jiná chemoterapeutika používaná při léčbě rakoviny,

– Cyclosporin, který se aplikuje, aby se zamezilo odmítání transplantovaných orgánů,

– Warfarin a související antikoagulanty,

– antikoncepce,

– antidepresanty.

 

* TT může způsobovat přecitlivělost pokožky na paprsky slunce. K dalším vedlejším účinkům patří: úzkost, sucho v ústech, závrať, gastointestinální symptomy, únava, bolest hlavy nebo sexuální dysfunkce.

 

* TT není schválenou terapií při depresi. Pokud se deprese vyskytne, je třeba problém konzultovat s lékařem.

 

* Kvalita prostředků na bázi bylin je různá a často ji nelze předem odhadnout. Ve výrobcích různých značek, ale i v rámci jedné značky (u různých šarží) může být obsaženo různé množství aktivních látek.

 

* Současný výzkum související s TT se zaměřuje např. na:

– bezpečnost a účinnost TT při léčbě mírných depresí,

– bezpečnost TT při léčbě sociální fobie,

– účinnost TT při poruchách ovládání se,

– možné škodlivé interakce TT a narkotik aplikovaných při bolesti.

 

Více informací je k dispozici na internetových stránkách NCCAM .