Bezpečnost potravin

Riziko z etylkarbamátu v potravinách a nápojích

Vydáno: 4. 10. 2006
Autor:

EFSA žádá o poskytnutí údajů o obsahu etylkarbamátu a kyanidů v potravinách a nápojích – do 15. 12. 2006.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) obdržel požadavek na podání vědeckého stanoviska týkajícího se vlivu etylkarbamátu obsaženého v potravinách a nápojích, zejména pak v alkoholických nápojích (lihoviny vyrobené z peckovin), na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že důležitým prekurzorem pro tvorbu etylkarbamátu je kyanovodík a jeho soli, je zapotřebí rovněž posuzovat zdravotní rizika související s přítomností kyanidů v potravinách a nápojích.
V souvislosti s tímto úkolem se EFSA obrací na odbornou veřejnost s žádostí o poskytnutí údajů, které jsou pro přítomnost etylkarbamátu a kyanidů v potravinách a nápojích od roku 2000 k dispozici. Přehled požadovaných údajů:
– typ výrobku,
– země původu,
– rok provádění rozboru (sampling),
– výsledky analýzy (včetně nedetektováno, nekvantifikováno),
– použitá metoda analýzy a limit detekce anebo limit kvantifikace pro nepozitivní výsledky.
Požadované údaje by měly být zaslány do EFSA v termínu do 15. prosince 2006 a to na adresu: stefan.fabiansson@efsa.europa.eu a kopie na adresu almut.bitterhof@efsa.europa.eu

O etylkarbamátu
Etylkarbamát je sloučenina, která se přirozeně vyskytuje ve fermentovaných potravinách a nápojích, např. v lihovinách, vínu, pivu, chlebu, sójové omáčce a jogurtu. Tvoří se zde nezáměrně během fermentačního procesu, destilace nebo během skladování. Člověk se proto vystaven účinkům etylkarbamátu především z konzumace fermentovaných potravin a nápojů. Nejvýznamnějšími prekurzory etylkarbamátu v brandy z peckového ovoce jsou kyanovodík a jeho soli (kyanidy).
Problematikou etylkarbamátu se zabýval na svém 64. zasedání v únoru 2005 Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA). JECFA došel k závěru, že etylkarbamát je genotoxický a je to karcinogen (multisite carcinogen) u  všech testovaných živočišných druhů. Považuje se za potenciální karcinogen i pro člověka.

EFSA