Bezpečnost potravin

Rizika z listerií a opatření proti nim

Vydáno: 13. 6. 2004
Autor:

Kontaminaci potravin při výrobě lze omezit jen včasným zabráněním vytvoření perzistentních kmenů listerií zavlečených do podniku. Výzkumy naznačují, že všechny kmeny L. monocytogenes nemusí být patogenní.

Nejvyšší počty L. monocytogenes jsou zjišťovány u mletého masa, tepelně neopracovaných klobás, ryb uzených studeným kouřem a měkkých sýrů. Zdrojem je zřejmě znečistěné prostředí. Nanejvýš zajímavé je, že některé kmeny se na provozních plochách drží vytrvaleji než jiné, takže jsou trvale přítomny.
Nejčastěji se vyskytujícím druhem listerií není L. monocytogenes, ale nepatogenní L. innocua. Avšak i pozitivní nález L. innocua znamená, že existují nedostatky v hygieně.
Nejnovějšími vědeckými poznatky se zpochybňuje přesvědčení, že veškeré izoláty z L. monocytogenes jsou stejně patogenní. Pokud by se toto potvrdilo a podařilo by se mikroorganismy diferencovat, mohly by se zmírnit dosavadní legislativní požadavky, které mají za následek velké hospodářské škody.
Podrobnější informace najdete po registraci v Potravinářských aktualitách http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=14&typ=1&val=12761&ids=334
v článku:

Dtsch. Milchwirt., 55, 2004, č. 4, s.152-154