Bezpečnost potravin

Ricin: jed ze skočce. Ochrana před jeho účinky

Vydáno: 7. 3. 2003
Autor:

Použití ricinu ze skočce k teroristickým účelům (bioterorismus). Příznaky otravy, postup při zasažení ricinem.

Ricin je účinný a stabilní jed extrahovaný ze semen (bobů) plodiny Ricinum communis (skočce). Ročně se produkuje asi jeden milion tun bobů k výrobě ricinového oleje, který se používá jako projímadlo a jako průmyslové smáčedlo. Ricin se snadno získává ze zbytku bobů po extrakci oleje.
Kontakt s ricinem může být pro člověka smrtelný. Ke kontaktu může dojít prostřednictvím:
– konzumace,
– injekční aplikace,
– inhalace.
Kontakt s pokožkou není pravděpodobně dostatečný pro vyvolání smrtelných účinků. Ricin napadá buňky a zamezuje jim vytvářet bílkoviny. Po expozici ricinu se první příznaky objevu již do hodiny, ale také do 12 hodin, popř. i déle. Konzumace ricinu se projevuje horečkou, bolestmi břicha, průjmem, zvracením, selháním jater, ledvin a srdce, popř. úmrtím. Po inhalaci ricinu může dojít během 36–72 hodin k úmrtí v důsledku poruchy dýchání. Injekční aplikace ricinu vede k úmrtí v důsledku selhání četných orgánů.
Otrava ricinem není nakažlivá, avšak neexistuje žádná vakcína ani protilátka proti tomuto toxinu. Zasažené osoby vyžadují hospitalizaci.
Během druhé světové války byla vyvinuta ricinová bomba. V r. 1995 byli členové militantní skupiny v USA usvědčeni z držení ricinu pro kriminální účely. Ve stejném roce byl zaznamenán pokus o zanesení ricinu do Kanady.
Jak postupovat v případě, že útočníci použijí ricin?
V případě zasažení pokožky je nezbytné dekontaminovat povrch mýdlem a vodou, do které byl přidán slabý roztok chlornanu sodného (0,1% chlornan sodný).
Skočec má velmi líbivé listy, a proto se pěstuje jako okrasná rostlina pro interiéry i pro venkovní prostory. Doporučuje se uvedenou rostlinu nepěstovat zvláště tam, kde je nebezpečí, že děti mohou konzumovat její semena. Rovněž se doporučuje vyloučit ricinový olej k lékařským účelům.

Uvedená informace byla vypracována v Kanadě a jako tzv. souhrnná informace (factsheet) je prostřednictvím Food Safety Network poskytována spotřebitelům.

www.eatwelleatsafe.ca