Bezpečnost potravin

Rezistence Camphylobacter jejuni k antimikrobiálním látkám

Vydáno: 14. 6. 2004
Autor:

Kampylobakterióza se řadí v současné době k nejvýznamnějším alimentárním onemocněním po salmonelóze. Antimikrobiální rezistence se projevila u Camphylobacter sp. v souvislosti s užíváním antimikrobiálních látek k produkci jatečných zvířat., kdy dochází k selekci rezistentních kmenů, které způsobují komplikace léčby onemocnění u lidí.

Odborníci z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně analyzovali vzorky pro testování odebrané z porážené drůbeže a prasat. Byly také hodnoceny i kmeny od humánních pacientů s enteritidami. Výsledky byly ověřeny metodami molekulární biologie (PCR, PCR-RFLP). Pro stanovení citlivosti byla zvolena agarová diluční metoda s použitím těchto antibiotik: tetracyklin, nalidixová kyselina, ciprofloxacin, erytromycin a chloramfenicol. Během roku 2003 bylo vyšetřeno 80 kmenů Camphylobacter sp. z prasat, z toho 15 kmenů tvořil C. jejuni a 51 kmenů z drůbeže, z nichž 42 kmeny tvořil C. jejuni a 36 humánních kmenů se zastoupením 14 kmenů C. jejuni. U drůbežích a lidských kmenů byla zjištěna vysoká citlivost k antibiotikům, na rozdíl od vysoce rezistentních kmenů z prasat. Toto zjištění by mohlo být zajímavé z epidemiologického hlediska, protože drůbeží kmeny mohou být příčinou kampylobakterióz u člověka a výskyt rezistentních kmenů C. jejuni je minimální.
Informace byla prezentována na XXXI. semináři o jakosti potravin a potravinových surovin, který se konal 3. 3. 2004 v Brně v aule Mendelovy zemědělské a lesnické university. Sborník souhrnů sdělení ze semináře je k dispozici čtenářům Knihovny ÚZPI pod signaturou C 37443/31.