Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů ve špenátu a v potravinách pro děti

Vydáno: 4. 3. 2003
Autor:

Výsledky monitoringu reziduí pesticidů ve Velké Británii ve 3. čtvrtletí 2002.

Ve Velké Británii byla zveřejněna zpráva (Guardian, 10, 27. února 2003) vládního Výboru pro rezidua pesticidů (PCR, Pesticide Residues Committee). Na základě monitorování potravin v průběhu 3. čtvrtletí 2002 se zjistilo, že španělský špenát zakoupený od firmy Asda měl hladiny pesticidů téměř 2,5krát vyšší než je bezpečná hladina pro batolata a malé děti a 1,5krát vyšší než pro dospělé.
Methomyl se používá pro regulaci housenek. Ovlivňuje nervový systém a má se za to, že interferuje s hormonálním systémem. Zpráva rovněž identifikovala šest vzorků potravin pro děti (čtyři od firmy Heinz, po jednom od firmy Farley a Boots organic baby cereal), které obsahovaly hladiny reziduí pesticidů vyšší než jsou povolené limity. Další výrobky s vysokým obsahem pesticidů byly: chipsy, chléb, sušené ovoce, jablka, melouny a celer. Pozitivním zjištěním bylo, že mrkev během monitoringu byla bez obsahu organofosfátových reziduí.
Úplný test zprávy PCR je k dispozici zde.