Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v potravinách

Vydáno: 13. 10. 2001
Autor:

zelenina, ovoce, obiloviny, francouzský export, do roku 2003 snížení spotřeby pesticidů v Evropě na 50 %

Šeření prováděné pracovníky EU odhalilo, že více než polovina zeleniny, ovoce a cereálií francouzského původu může obsahovat stopy pesticidů. Z toho 8 % obsahuje pesticidy v potenciálně nebezpečeném množství. Ze všech sledovaných zemí je Francie v tomto ohledu téměř nejhorší. Hůře dopadlo pouze Rakousko a Nizozemí. Situace ve Velké Británii je poměrně dobrá, zde ze sledovaných vzorků potravin vykazovalo vyšší než povolenou hladinu pesticidů pouze 2 % položek. Francie má druhou největší spotřebu pesticidů na světě za Spojenými státy – více než 100 000 t za rok. Rovněž je druhým největším světovým exportérem zemědělské produkce. Evropská Komise plánuje do roku 2003 snížení spotřeby pesticidů používaných v Evropě na polovinu. Výsledky šetření ukázaly, že v Evropě dochází trvale ke zvyšování obsahu reziduí pesticidů. V roce 1999, kdy se provádělo poslední šetření bylo, v porovnání se 3,3 % v roce 1998, zjištěno 4,3 % vzorků potravin s nebezpečnou hladinou pesticidů.
http://www.independent.co.uk