Bezpečnost potravin

Rezidua nicarbazinu v drůbežím mase

Vydáno: 1. 2. 2006
Autor:

Podle sdělení FSAI nepředstavují hladiny reziduí nicarbazinu, které byly hlášeny v Irsku národní databázi potravinářských reziduí, žádné vážné riziko pro lidské zdraví, a minimální obsah, který byl zjištěn v drůbežích játrech, konzumovaných v relativně malých množstvích, není pro spotřebitele žádným rizikem.

Irský Úřad pro bezpečnost potravin (FSAI) uklidňuje irské spotřebitele, kteří jsou znepokojeni nedávnými zprávami z médií, týkajícími se reziduí nicarbazinu v drůbežím mase (nicarbazin je antikokcidiální aditivum, které se přidává do krmiv určených především pro výkrm drůbeže. Uvedená látka obsahuje dvě ekvimolární složky – 4,6-dimetyl-2-hydroxypyrimidin /DHP/ a 4,4’-dinitrocarbanilid /DNC/). Nicarbazin je podle FSAI autorizované aditivum do krmiv pro drůbež a používá se ke zlepšování zdravotního stavu drůbeží populace. FSAI konstatuje, že hladiny reziduí, které byla hlášeny národní databázi potravinářských reziduí nepředstavují žádné vážné riziko pro lidské zdraví, a že minimální obsah, který byl zjištěn v drůbežích játrech, konzumovaných v relativně malých množstvích, není pro spotřebitele žádným rizikem. FSAI opětovně doporučil producentům drůbeže zajistit bezpečnost používání preparátů a minimalizovat potenciální křížovou kontaminaci krmiva. Více informací na adrese

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality (25.1.06)