Bezpečnost potravin

Rezidua DDT v mase

Vydáno: 1. 1. 2003
Autor:

analýzy prokázaly výskyt DDT v krůtím biomase

Analýzy krůtího biomasa, pocházejícího od saských producentů prokázaly výskyt reziduí DDT ve výši 0,03 mg/kg masa.
Současná nejvyšší povolené hodnota kontaminace potravin byla nastavena na 1 mg/kg tuku resp. 0,1 mg/kg čerstvého masa.
Kontaminované krůtí maso je vyloučeno z dalšího zpracování na výrobky určené pro dětskou výživu. Při zkoumání možných příčin kontaminace DDT bylo provedeno velké množství analýz krmiv pro krůty a bylo zjištěno, že vykazují vyšší obsah DDT. Prostřednictvím příslušných úřadů bylo kontaminované krmivo zajištěno. Po vzniku kontaminace se intenzivně pátrá.
DGS intern, 2002, č.46, s.3                                (Ne)