Bezpečnost potravin

Revidovaná pravidla utrácení zvířat potenciálně nakažených nemocí BSE v EU

Vydáno: 23. 6. 2004
Autor:

Na základě revidovaných pravidel budou utrácena pouze zvířata pocházející ze stejné kohorty a bude také revidovaná definice kohorty tak, aby bylo jednoznačné, že pravidla se vztahují na kusy jak z kohorty "narození", tak z kohorty "chovu".

Členské státy prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat schválily návrh Evropské komise na revizi pravidel týkajících se postupu vymýcení nemoci BSE. Revidovaná pravidla zredukují náklady jak zemědělců, také celého odvětví a zároveň zachovají vysokou úroveň ochrany v EU proti nemoci BSE. Až dosud vyžadovalo Nařízení (EC) č. 999/2001 utracení a likvidaci všech kusů hovězího dobytka chovaného ve stejném hospodářství, kde uhynul kus kvůli BSE, spolu s čerstvě narozenými telaty. Kromě toho musely být utraceny všechny kusy v tzv. kohortě (kusy stejného věku narozené nebo chované ve stejném stádu jako kus, který uhynul na BSE, které byly v telecím věku krmeny stejným potenciálně infikovaným krmivem). Na základě revidovaných pravidel budou utrácena pouze zvířata pocházející ze stejné kohorty a bude také revidovaná definice kohorty tak, aby bylo jednoznačné, že pravidla se vztahují na kusy jak z kohorty „narození“, tak z kohorty „chovu“. Ve skutečnosti již většina členských států uplatňuje derogaci tak, aby omezila utrácení pouze na kohortu a nevybíjela celé stádo. Nová pravidla situaci vyjasní – vybíjení kohorty se stane pravidlem namísto toho, aby bylo pouhou derogací (zneplatněním pravidel). Revidovaná pravidla kromě toho umožní veterinárním orgánům členských států rozhodnout, že se některé kusy z kohorty neutratí, budou-li předloženy důkazy, že tato zvířata neměla přístup ke stejnému krmivu jako kusy nakažené BSE. Tato úprava Nařízení sjednocuje pravidla týkající se postupu vymýcení BSE s radami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a s předpisy Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) v oblasti zajištění zdraví zvířat.

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .

ICEU, Týden, 23. 6. 2004