Bezpečnost potravin

Restituentům končí lhůta

Vydáno: 26. 10. 2006
Autor:

Informace pro držitele restitučních nároků.

Držitelé restitučních nároků, kteří tzv. „restituční tečkou“ (novelou zákona o prodeji půdy) pozbyli právo na naturální vypořádání svých nároků, tj. na získání náhradního pozemku, mají podle zákona č. 178/2006 Sb. možnost obrátit se na Pozemkový fond ČR s výzvou k poskytnutí peněžité náhrady za nevydané pozemky.

 

Lhůta pro podání výzvy je šest měsíců od data účinnosti uvedeného zákona (tedy od 5. 5. 2006), respektive šest měsíců od data zániku práva na naturální vypořádání. V případě osob, jimž právo na získání náhradních pozemků zaniklo do 5. května letošního roku, je termín pro doručení výzvy fondu k poskytnutí peněžité náhrady stanoven na 6. listopad 2006. Peněžitou náhradu za nevydané pozemky pak fond podle zákona vyplatí nejpozději do tří let od podání uvedené písemné výzvy. V případě, že se držitelé restitučních nároků v zákonem stanovené lhůtě s touto výzvou na fond neobrátí, jejich právo na poskytnutí peněžité náhrady zanikne.

 

Pokud se pro takový způsob vypořádání držitelé nároků rozhodnou, musí do výzvy uvést zejména údaje o konkrétních nárocích (název pozemkového úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušné číslo jednací). Žádost je pak v zájmu rychlé komunikace nutno adresovat tomu územnímu pracovišti fondu, v jehož obvodu nároky vznikly (přehled pracovišť a kontakty na ně jsou k dispozici na www.pfcr.cz).

 

 Podrobnější informace podají pracovníci sekce restitucí Pozemkového fondu České republiky na telefonním čísle 296 164 410.

 

Osoby, které právo na získání náhradního pozemku tzv. „restituční tečkou“ nepozbyly, mají možnost se i nadále hlásit do veřejných nabídek náhradních pozemků. Další z nich fond vyhlásí v pátek 27. října 2006.

 

V letošním roce takto vypořádal pozemkový fond restituční nároky v hodnotě více než 64 milionů korun, což představuje převod 818 hektarů náhradních pozemků.

 

Zdroj: Pozemkový fond ČR