Bezpečnost potravin

research* eu results supplement (e-časopis)

Vydáno: 10. 2. 2010
Autor:

Volně přístupný e-časopis Evropské komise. Výsledky zemědělského výzkumu–technologie pro praktické využití.


Generální ředitelství pro výzkum Evropské komise uveřejňuje informace o výsledcích výzkumu, který je realizován v EU za podpory Evropské komise, prostřednictvím časopisu research* eu results supplement. Časopis, který vychází 10krát ročně, klade speciální důraz na informování o těch výzkumných projektech, jejichž výsledky mohou nalézt uplatnění na trhu (technologie využitelné v praxi). Časopis pokrývá i oblast zemědělsko-potravinářského sektoru.