Bezpečnost potravin

Řepkový olej s vysokým podílem sterolů a tokoferolů

Vydáno: 18. 1. 2006
Autor:

Vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k potravině nového typu – řepkovému oleji, ve kterém byla pomocí molekulární destilace zvýšena koncentrace fytosterolů a tokoferolů.

Vědecký panel dietetické produkty, výživu a alergie pro Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) uveřejnil dne 12. ledna 2006 vyjádření k bezpečnosti řepkového oleje s vysokým podílem nezmýdelnitelných složek. Uvedený olej se získává zakoncentrováním frakce nezmýdelnitelných látek u rafinovaného řepkového oleje pomocí vakuové destilace (“molekulární destilace”). Složením mastných kyselin a kontaminantů je uvedená potravina nového typu shodná se svým zdrojem (rafinovaným řepkovým olejem). Rozdíl mezi uvedenou potravinou nového typu a jejím zdrojem spočívá ve zvýšení frakce nezmýdelnitelných látek z 1,0 g/100 g na 9,0 g/100 g (např. 7 g/100 g sterolů a 1 g/100 g celkových tokoferolů) a v současném snížení triacylglycerolů (z 99,0 g/100 g na 91 g/100 g). Použití vakuové destilace vede rovněž tomu, že se v potravině nového typu zvyšuje koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků a pravděpodobně i jiných organických kontaminantů. Je proto zapotřebí provádět přísná kontrolní opatření, která zajistí, že výsledný produkt splňuje požadavky platné legislativy.

Pokud jde o toxikologii, mikrobiologii a alergenní potenciál, je potravina nového typu srovnatelná s rafinovaným nízkoerukovým řepkovým olejem.

Podle návrhu žadatele o schválení by se uvedená potravina nového typu mohla používat jako přísada pro široký okruh výrobků, přičemž by dodávala 70 mg sterolů/g a 10 mg celkových tokoferolů/g. Při zamýšleném denním příjmu 1,5 g by tak dodávala 15 mg celkových tokoferolů, což odpovídá 7 mg ekvivalentů a-tokoferolu. Není pravděpodobné, že by se překročila tolerovatelná horní hladina příjmu pro vitamin E, která u dospělých činí 300 mg/den (SCF, 2003). Denní příjem 1,5 g tohoto oleje poskytuje 105 mg celkových fytosterolů. Jde o množství, které je nižší, než doporučovaný příjem (1–3 g/den), o kterém se uvádí, že účinně snižuje hladiny LDL-cholesterolu v séru (SCF, 2002).

 

Panel expertů EFSA došel k závěru, že potravina nového typu je bezpečná pro humánní účely za specifikovaných podmínek použití.

Příloha : Vyjádření EFSA k řepkovému oleji se zvýšeným obsahem fytosterolů a tokoferolů [pdf ; 207531 bytů]

 

EFSA