Bezpečnost potravin

Rekontaminace jako zdroj patogenů u zpracovaných potravin

Vydáno: 26. 11. 2005
Autor:

Přehledová práce vydaná v březnu 2005 ILSI Europe. Je zprostředkován přístup k úplnému textu.

Potraviny, které byly adekvátním způsobem tepelně ošetřeny během výroby, neobsahují vegetativní patogeny a měly by být bezpečné i z hlediska sporotvorných organizmů. Některé zpracované výrobky jsou přesto odpovědné za onemocnění z potravin.

Epidemiologickým vyšetřováním četných výskytů těchto onemocnění se prokázalo, že přítomnost vegetativních patogenů, např. Salmonella spp. nebo Listeria monocytogenes v konzumovaných výrobcích je často výsledkem rekontaminace, ke které dochází po výrobě příslušných potravin.

Většina studií zaměřujících se na patogeny v potravinách se věnuje vyšetřování jejich přítomnosti v surovinách nebo jejich růstem a chováním v konečných výrobcích. Relativně málo publikací se však zabývá rekontaminací: zdroji a cestami patogenů do hotových potravin. Proto ILSI Europe vydal v březnu 2005 přehledovou práci zaměřující se na rekontaminaci potravin (viz příloha).

 

Příloha : Rekontaminace jako zdroj patogenů ve zpracovaných potravinách [pdf ; 216074 bytů]