Bezpečnost potravin

Regulace bolesti břicha a střev pomocí probiotika

Vydáno: 14. 6. 2007
Autor: pospisilova

Poprvé byly u probiotika zjištěny analgetické účinky podobající se účinkům morfia.

Výzkumníci z Inserm (Francouzského národního ústavu zdraví a výzkumu v medicíně) společně s firmou Danisco uveřejnili výsledky studie, která poprvé demonstruje, že orální aplikace Lactobacillus acidophilus NCFM™ vykazuje ve střevech analgetické účinky podobající se účinkům morfia.
Uvedené výsledky (patentované firmou Danisco) vedou k domněnce, že mikrobiologie střevního traktu ovlivňuje vnímání viscerální (týkající se útrobního orgánu) bolesti a otevírá nové možnosti léčby bolesti břicha a syndromu dráždivého tračníku (IBS) pomocí specifického probiotického kmene.
NCFM™ je registrovaná obchodní značka North Carolina State University, přičemž celosvětová obchodní práva byla udělena firmě Danisco.
Jestliže se buňky epitelu střev dostanou do kontaktu s různými mléčnými bakteriemi, Lactobacillus acidophilus NCFM™ indukuje značnou expresi receptoru pro opioidy (MOR) a receptorů typu 2 pro kanabinoidy (CB2). To vede k předpokladu, že aplikace NCFM™ by umožňovala při vážných patologiích gastrointestinálního traktu snížit dávky morfia, čímž by došlo ke zmírnění souvisejících vedlejších účinků.
Firma Danisco prodává Lactobacillus acidophilus NCFM™ pod názvem HOWARU™. Jde o jeden z nejvíce testovaných probiotických kmenů na světě. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním firma Danisco plánuje s vybranými partnery z oblasti farmaceutického průmyslu, průmyslu doplňků stravy a potravin vyvinout HOWARU™ Dophilus v nových komerčních aplikacích.
Lactobacillus acidophilus ve výrobku HOWARU™ Dophilus má vynikající schopnost přežít průchod trávicím traktem a přilnout ke střevní mukóze. Je to jediný komerční Lactobacillus acidophilus, u kterého byl plně rozluštěn genom.
Bolestí břicha nebo střev trpí populace na celém světě. Podle WHO 10–20 % dospělých osob, zvláště žen, má funkční poruchy střev a IBS.