Bezpečnost potravin

Registrace výrobců živočišných výrobků

Vydáno: 27. 9. 2003
Autor:

SVS ČR znovu vyzývá všechny výrobce živočišných produktů ke schválení a registraci provozů.

SVS ČR znovu upozorňuje, že všichni, kteří získávají, zpracovávají a manipulují s živočišnými produkty a uvádějí je do oběhu, musejí požádat svou místně příslušnou krajskou, popřípadě městskou veterinární správu o schválení a registraci. Povinnost se týká hlavně zpracovatelů masa a mléka včetně těch, kteří prodávají své produkty tzv. ze dvora.
Požádat se musí nejpozději do konce roku. Veterinární zpráva nabádá, aby žadatelé počítali s určitými nutnými úředními úkony a s časovou rezervou s tím, že pokud  většina požádá o schválení až v prosinci, nebude řada z nich moci pokračovat ve své činnosti po prvním lednu 2004.
Ten, kdo nebude mít provoz schválený a  nebude mít zajištěný státní veterinární dozor, nebude moci  svoji produkci realizovat  na trhu. Výrobky z neschválených provozů nebudou moci mít povinné označení (od prvního ledna 2004) jako zdravotně nezávadné.
SVS ČR, 25. 9. 2003