Bezpečnost potravin

Regionální potravina zná své vítěze ve všech krajích

Vydáno: 21. 10. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 21.10.2010

Projekt ministerstva zemědělství na podporu menších regionálních zemědělců a potravinářů ocenil v prvním roce 71 výrobků. Krajské odborné komise posuzovaly celkem 943 produktů, které se do prvního ročníku projektu přihlásily. V každé z šesti kategorií mohla komise ocenit vždy jen jeden výrobek pro daný kraj.
 
 „Od udělení titulů Regionální potravina uběhly v některých krajích sotva týdny. Informační kampaň na podporu značky Regionální potravina se nedávno rozeběhla. Přesto od některých výrobců máme informace, že se zájem o jejich produkty zvýšil dokonce několikanásobně. Platí to například o Regionálních potravinách Jihočeského kraje, které se vyhlašovaly jako první během léta,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Projekt Regionální potravina odstartoval vyhlášením Regionálních potravin Jihočeského kraje v červenci letošního roku. Jako poslední určil své vítěze v polovině října Moravskoslezský kraj.  Mezi oceněnými výrobky najdeme sýry, cukrářské výrobky, pečivo, masné výrobky a uzeniny, zeleninu, ovocné šťávy, produkci malých regionálních pivovarů a další potraviny, které jsou dosud známy jen malému okruhu spotřebitelů. Výrobci jsou menší, mnohdy rodinné české firmy nebo jednotlivci, kteří nabízejí své zboží převážně jen v blízkém okolí. 
Podle průzkumu ministerstva zemědělství provedeného na výstavě Země živitelka vznik nové značky „Regionální potravina“ vítá 86% dotazovaných. Potraviny od regionálních výrobců upřednostňuje 95% dotazovaných, jen pět procent z nich nesleduje, kdo výrobek vyrobil. V naprosté většině se lidé při výběru potravin orientují podle značek kvality. „Výsledky našeho průzkumu jsou pochopitelně ovlivněny tím, že na specializovaný veletrh přicházejí lidé se zájmem o domácí zemědělskou produkci. Nicméně, velký zájem o farmářské trhy a závěry šetření nezávislé agentury potvrzují, že projekt Regionální potravina přichází ve správnou chvíli,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa. Ocenění producenti do projektu často přihlásili výrobky, které už uspěly u spotřebitelů. Přesto, že mnohdy své výrobky nabízejí za relativně vyšší ceny, mají u spotřebitelů úspěch. Tento fakt podle ministra Fuksy o schopnostech našich regionálních výrobců a kvalitě jejich produkce vypovídá jednoznačně.
Celý projekt vyhodnotíme koncem roku a následně po dohodě s Agrární a Potravinářskou komorou rozhodneme o termínech a podmínkách dalšího ročníku. Velmi vážně například uvažujeme o zkrácení doby, po kterou by oceněná potravina značku držela z nynějších šesti let na čtyři roky,“ dodává ministr Ivan Fuksa.
Spotřebitelé se mohli s potravinami setkat i na ochutnávkách po českých a moravských městech. Největší z nich je pražský Regionfest, kde se 22. a 23. října představí desítky regionálních výrobců. Běžně se regionální potraviny prodávají spíše v menších obchodech a na farmářských trzích.
V polovině září se také rozběhla široká informační kampaň zaměřená na propagaci značky Regionální potravina mezi odbornou veřejností a spotřebiteli. Na internetu, v rozhlase, regionálních televizích, odborném tisku, v novinách a časopisech se má veřejnost možnost seznámit se záměry projektu a značkou Regionální potravina. Ta se brzy objeví i na obalech a propagačních materiálech výrobců. Bude vodítkem pro zákazníky v obchodech i průvodcem spotřebitelské soutěže.
  Projekt Regionální potravina je celostátním projektem ministerstva zemědělství na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců v krajích České republiky.
· Na projektu se podílejí i Agrární a Potravinářská komora.
· V rámci projektu získávají ocenění výrobci právo šest let využívat marketingovou značku Regionální potravina daného kraje pro propagaci oceněného výrobku.
· Projekt vychází vstříc zájmů veřejnosti o tuzemské kvalitní potraviny. V Regionálních potravinách dostávají zákazníci čerstvé potraviny s jasným původem.
· Projekt, v jehož rámci už byli oceněni výrobci ve všech krajích České republiky, osobně podporuje ministr zemědělství Ivan Fuksa.
· Projekty podpory regionálních potravin existují ve většině zemí Evropské unie.
 
Pro další informace kontaktujte:
Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství ČR, Mgr. Tereza Magdalena Dvořáčková
Tel: +420 737 213 030

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2010_regionalni-potravina-zna-sve-viteze-ve.html