Bezpečnost potravin

Referenční laboratoře v EU pro GM krmiva a potraviny

Vydáno: 7. 9. 2009
Autor:

Činnost referenční laboratoře Společenství a národních referenčních laboratoří pro geneticky modifikovaná krmiva a potraviny.

Podle nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách týkajících se potravin a krmiv má referenční laboratoř Společenství (CRL) kromě validace metod pro účely autorizace další odpovědnost a sice koordinaci národních referenčních laboratoří (NRLs) pokud jde o analytické metody, včetně referenčních metod a provádění školení tam, kde je to nezbytné.

CRL je také odpovědná za koordinaci použití těchto metod národními referenčními laboratořemi a za poskytování vědecké a technické pomoci Komisi, zvláště v případech, kdy se členské státy dohadují o výsledcích analýz.

Pro analýzu GM krmiv a potravin musí členský stát určit jednu nebo více NRLs. Členský stát může určit laboratoř umístěnou v jiném členském státu nebo ve státu Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Jedna laboratoř může být NRL pro více členských států. NRLs jsou odpovědné za spolupráci s CRL a za koordinaci aktivit oficiálních laboratoří ve své zemi odpovědných za analýzu vzorků.

Aktuální přehled NRLs pro GMO je zde.

 

V ČR existují dvě NRLs pro GMO. Fungují při:

– Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) a

– Výzkumném ústavu rostlinné výroby.

 

Zdroj: Evropská komise

 

GMO v kostce