Bezpečnost potravin

Referenční laboratoře Společenství zahájily vydávání zpravodaje

Vydáno: 7. 4. 2009
Autor:

Od roku 2009 vydává svůj zpravodaj CRL pro mykotoxiny a CRL pro PAU. Národní referenční laboratoře mohou do zpravodajů přispívat.

Referenční laboratoř Společenství (CRL) pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a CRL pro mykotoxiny uveřejnily první vydání zpravodajů (příloha 1 a 2), které začaly vycházet od roku 2009. Záměrem těchto zpravodajů je zlepšit tok informací mezi členy sítí a informovat o nejnovějších publikacích nebo připravovaných akcích (konference, školení aj.) v příslušné výzkumné oblasti.
Národním referenčním laboratořím (NRL) je učiněna nabídka přispívat do dalších vydání příslušného zpravodaje.
 
Příloha 1: Newsletter of CRL for PAH – 1/2009 (pdf, 378 kB)
Příloha 2: Newsletter of CRL Mycotoxins – 1/2009 (pdf, 200 kB)