Bezpečnost potravin

Ředěný burčák byl letos zjištěn pouze sedmkrát

Vydáno: 11. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 10.12.2008.

Koncem listopadu ukončila Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroly prodeje burčáku. Nyní má inspekce také k dispozici v pořadí již druhé výsledky laboratorních rozborů letošního burčáku. Cílem analýz bylo odhalit falšování, tedy přidávání vody do burčáku, které je zákonem zakázáno.

V druhé vlně bylo analyzováno 20 vzorků burčáku, z nichž bylo „křtění“ vodou prokázáno pouze ve třech případech. Celkově bylo v letošním roce do laboratoří odebráno 49 vzorků, a to jak u stánkařů, tak u provozovatelů kamenných vinoték. Vzorky k analýze nebyly odebírány namátkově, ale naprosto cíleně po orientačním senzorickém hodnocení na místě. Falšovaných burčáků přesto bylo zjištěno pouze sedm. Obsah vody se v těchto nevyhovujících vzorcích pohyboval od 15 do 47 procent. Letošní analýzy tak dopadly mnohem lépe než v loňském roce, neboť tehdy inspekce řešila 15 případů ředění vodou.

Se všemi sedmi provozovateli, u kterých byl letos zjištěn ředěný burčák, bude zahájeno správní řízení kvůli klamání spotřebitele. V rámci těchto řízení bude stanovena výše pokuty, která jim bude uložena.

Druhé výsledky analýz najdete zde.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 8. 12. 2008