Bezpečnost potravin

Realizace projektu „ Pět klíčů k bezpečnému stravování“

Vydáno: 10. 5. 2006
Autor:

Ústí nad Labem bylo první mimopražskou lokalitou, kde byla zahájena realizace projektu ÚZPI Praha, kde cílovou skupinou projektu jsou děti z mateřských škol. Celá akce proběhla pod záštitou náměstka primátora Mgr. Tomáše Jelínka, který je současně politikem Projektu Zdravé město Ústí nad Labem.

Zdravé město Ústí nad Labem zařadilo do Katalogu aktivit Plánu zdraví a kvality života  pro rok 2006, pro oblast vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů – komunikace – media, realizaci projektu „ Pět klíčů k bezpečnému stravování“. Jedná se o projekt, jehož nositelem je Ústav zemědělských a potravinářských informací se sídlem v Praze /ÚZPI Praha/.

Více informací:  Realizace_projektu.pdf [pdf ; 107103 bytů]