Bezpečnost potravin

Rakouský potravinový kodex: novela části o úředním dozoru a odběru vzorků

Vydáno: 15. 4. 2002
Autor:

struktura právního předpisu, potravinová kniha, kompetence kontrolních orgánů a osob

Novinkou Rakouské potravinové knihy (Rakouský potravinový kodex) v červenci 2001 se stala novela části A2 – Úřední dozor a odběr vzorků, která nahrazuje původní A2 – Úřední odběr vzorků a zabavování zboží. Legitimita tohoto právního předpisu je dána zákonem o potravinách LMG 1975 a Hygienickým nařízením a směrnicí EU č. 89/397 o úředním dozoru nad potravinami. Struktura novelizovaného předpisu je následující:
1. Všeobecné
2. Kontrola oběhu potravin
2.1. Oprávnění, orgány dozoru
2.2. Dozor (práva a povinnosti dozorových orgánů a zodpovědných osob při provádění kontroly, vybavení dozorových orgánů z hlediska oděvů a technických prostředků, hygiena provozů, osob, zboží)
2.3. Odběr vzorků (kompetence dozorových orgánů, práva a povinnosti zodpovědných osob, průběh odběru včetně zvláštních případů, znehodnocování zabavených snadno zkazitelných potravin, oprávnění k inspekci a posouzení vzorků na místě).
Příloha této kodexové kapitoly odkazuje na související předpisy zaměřené na následující konkrétní skupiny potravin nebo na konkrétní škodliviny: aflatoxiny, vaječné produkty, ryby, raky a měkkýše, maso a masné výrobky, sušené vaječné těstoviny, koření, kondenzované a sušené mléko, mléko a mléčné produkty, kaseiny a kaseináty, dusičnany, salmonely u drůbeže, prostředky na hubení škůdců, zmrzliny.
Ernährung, 26, 2002, č. 2, s. 71 – 79