Bezpečnost potravin

Radiomutant – tichý společník

Vydáno: 13. 2. 2009
Autor:

Informace o využití radiační mutageneze pro zabezpečení potravin (překonání hladu ve světě).

Dnes není instituce tichého společníka běžná, ale bývala významná – ten kdo se zúčastní, ale není veřejně deklarován. Produkty selekce pomocí ozáření mají podobný charakter. Zatímco okolo transgenoze je rozruch na úrovni prezidentů, radiomutanti jsou mezi námi, aniž si to uvědomujeme. Proto je zajímavé si přečíst zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), uvolněnou pro veřejnost 2. prosince minulého roku. Nazvala ji Nukleární věda pro zabezpečení potravin (Nuclear Science for Food Security) s podtitulem: IAEA říká, že šlechtitelská technika může pomoci překonat světový hlad.
 
K problematice radiační mutageneze se vyjádřil Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc. (Biotrin, o.s.) v článku publikovaném pod názvem Radiomutant – tichý společník v periodiku Zemědělec 6/2009.
 
Zdroj: MZe