Bezpečnost potravin

Radioaktivní kontaminace potravin

Vydáno: 15. 3. 2011
Autor:

Úloha Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

SÚJB je odpovědný za stanovení maximálních přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin. Řídí sledování a vyhodnocování radioaktivní kontaminace potravin v rámci činnosti celostátní radiační monitorovací sítě, odborně usměrňuje ostatní sledování a vyhodnocování radioaktivní kontaminace potravin.

Více informací o zajištění bezpečnosti potravin v ČR.

Zdroj: Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010–2013