Bezpečnost potravin

Rada schválila nařízení EU o tvrzeních a o fortifikaci

Vydáno: 2. 11. 2006
Autor:

Nařízení byla 12. 10. 2006 sice schválena, ale zveřejněna budou asi koncem roku kvůli nutným změnám ohledně pravomocí Parlamentu.

Nařízení EU o zdravotních a nutričních tvrzeních na potravinách a nařízení o obohacování potravin vitaminy, minerálními a dalšími látkami byla 12. října 2006 přijata Radou na zasedání v Lucemburku a očekává se jejich zveřejnění koncem roku 2006. Jedná se o texty, které byly kompromisně odsouhlaseny Evropským parlamentem v květnu t.r. Právním problémem je, že tyto texty neberou v úvahu nové postupy „komitologie“ (řídí se jimi vztahy mezi orgány EU a výbory), které dávají Parlamentu větší pravomoci. Proto musí jít zpět do Parlamentu, aby byly provedeny změny týkající se procedurálních záležitostí.
Nařízení o tvrzeních
Kontroverzním bodem je čl. 4 týkající se nutričních profilů potravin, pro které lze tvrzení používat. EFSA k tomu má málo času – 12 měsíců než se nařízení začne používat.
Schválení úřadem EFSA budou vyžadovat dva typy tvrzení:
–          o vlivu na zdraví a vývoj dítěte
–          o snížení rizika onemocnění.
Pro ostatní tvrzení bude vydán seznam obecně akceptovatelných tvrzení, ale také seznam nepřípustných tvrzení.
Kvůli zpoždění bude časově oddálena možnost schvalování zdravotních tvrzení, a proto průmyslové asociace chtějí dopředu absolvovat první krok, kterým je projednání návrhu (především pro tvrzení týkajících se zdraví a vývoje dětí) s jednotlivými členskými státy (s pověřenými národními úřady), a podklady předat úřadu EFSA, který je bude schvalovat.
Britský úřad FSA vyzývá výrobce k předložení návrhů na tvrzení. Návrhy je třeba podložit vědeckými stanovisky.
 
Příklad návrhu tvrzení od FSA ohledně folátů
Potravina/složka
Souvislost se zdravím
Podmínky použití tvrzení
Text tvrzení
Foláty
Vývoj nervové trubice
Výrobek musí obsahovat nejméně 15 % RDA.
Připojení informace, že při příjmu více než 1 mg/den může docházet k maskování deficitu vitaminu B12, a v souvislosti s tím k opoždění diagnózy onemocnění u starších osob a veganů.
Foláty jsou nezbytné pro normální vytváření nervové trubice při vývoji embrya
 
Nařízení o fortifikaci
Dosud nebyly stanoveny limitní hladiny, to bude úkolem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.