Bezpečnost potravin

Řada potravinářských podniků nesplňuje předpisy EU

Vydáno: 31. 8. 2001
Autor:

nadbytek kapacit v ČR, nevyhovující stav malých podniků

Podle hodnocení potravinářského průmyslu vyplývajícího ze Zelené zprávy MZe ČR pro r. 2000 nesplňuje řada zpracovatelů předpisy EU a bude muset dnem vstupu do EU ukončit výrobu. Nebude už docházet k podpoře neperspektivních zpracovatelských podniků, protože kapacity jsou nadbytečné a výdaje budou nutné na ochranu ŽP, na provozování funkčního systému HACCP a investice na udržování vyhovujícího stavu podniků. Předpisům EU nevyhovuje 26 % mlékárenských podniků s objemem produkce 7 %, 50 % porážkových míst s objemem produkce červeného masa 28 %, 30 % podniků zpracovávajících drůbež a 14 % podniků na zpracování masa. Nedostatky jsou i v podnicích zpracovávajících rostlinnou produkci. Kapacitní možnosti pouhých 33 průmyslových mlékáren (3,3 mld. l) z celkového počtu 98 převyšují současnou produkci podobně jako pouhých 114 porážkových podniků (s kapacitou 1 443 tis. t ) z celkového počtu 434 míst převyšuje současné porážky skotu, prasat a ovcí.
Potravinářský zpravodaj, 2, 2001, č. 7, s. 1