Bezpečnost potravin

Rada nedosáhla shody v otázce geneticky modifikované kukuřice NK603

Vydáno: 14. 7. 2004
Autor:

Kukuřici modifikovala společnost Monsanto tak, aby byla snášenlivější vůči herbicidu glyfosát. V případě schválení by se této modifikované variety používalo jako každé jiné, s výjimkou pěstování a užití jako potraviny. GMO

Dne 28. června se evropským ministrům životního prostředí nepodařilo dosáhnout shody v otázce pro nebo proti návrhu Evropské komise na povolení dovozu a zpracování geneticky modifikované kukuřice NK603 v EU. Vzhledem k absenci rozhodnutí Rady se celý spis vrátí do Komise ke konečnému rozhodnutí, které se očekává během nadcházejících týdnů. Kukuřici modifikovala společnost Monsanto tak, aby byla snášenlivější vůči herbicidu glyfosát. V případě schválení by se této modifikované variety používalo jako každé jiné, s výjimkou pěstování a užití jako potraviny. Schválení by mělo platnost na deset let. Kukuřice by musela být jasně označena jako geneticky modifikovaná. Schválení pro užití jako potraviny je podmíněno rozhodnutím na základě unijní právní úpravy geneticky modifikovaných potravin. Další informace o EU a regulaci GMO najdete v MEMO/04/102: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/102&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en ..

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .

ZEK, Týden, 12. 7. 2004