Bezpečnost potravin

R

Vydáno: 26. 10. 2004
Autor:

RASFF – režim pitný

RASFF = Systém rychlého varování
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Allert Systém for Food and Feed) je provozován v rámci EU. Je určen k rychlému informování členských států o problémech nebo rizikách týkajících se potraviny, která nesplňuje požadavky na bezpečnost nebo která je nedostatečně značena tak, že představuje riziko pro spotřebitele.
Cíle RAS jsou tedy:
– ochrana spotřebitelů před jakýmkoliv potenciálním nebezpečím z konzumace potravin a
– rychlá výměna informace mezi členskými státy a Komisí.
Další informace najdete v Příloze.(sk, kvas)

Režim pitný (viz Pitný režim)