Bezpečnost potravin

Publikační činnost EFSA

Vydáno: 1. 6. 2006
Autor:

Přehled dokumentů vydávaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Publikační činnost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) patří k významným aktivitám EFSA, neboť prostřednictvím publikovaných dokumentů se zviditelňuje činnost tohoto orgánu. Počet vědeckých publikací na aktuální téma se trvale zvyšuje, přičemž přístup k nim je snadný.

 

Publikace EFSDA se dělí na dvě skupiny:

* korporativní (statutární),

* vědecké.

 

Statutární publikace

výroční zprávy EFSA (zpráva za rok 2004) a souhrn, – zpravodaj EFSA,

– propagační materiály: EFSA “factsheety” (letáčky) a brožura (struktura EFSA, vědecké práce a komunikace EFSA).  

 

Vědecké publikace

– vědecká kolokvia EFSA,

– zprávy o zoonózách,

– GM organismy,

– dietetické produkty a alergie.

 

EFSA