Bezpečnost potravin

Publikace FSA

Vydáno: 2. 4. 2008
Autor:

Je zprostředkován přístup k publikacím vydávaným Úřadem pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA).

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (Food Standards Agency, FSA) vydává velké množství publikací určených pro veřejnost a pro potravinářský průmysl. Řada z těchto publikací je volně přístupných z internetových stránek FSA (viz přehled publikací FSA). K vybraným publikacím FSA patří např.:

– Informace z FSA (FSA News)

Jde o zpravodaj FSA určený těm, kteří se profesionálně zabývají bezpečností potravin (výrobcům a distributorům potravin, dozorovým orgánům, spotřebitelským organizacím). Je vydáván měsíčně.
 
– Publikace určené výrobcům potravin (Food industries publications)
Ke stažení jsou letáky, brožury, příručky pro subjekty působící v potravinářském průmyslu.
 
– Publikace zaměřené na nemoci z potravin (Foodborne disease)
Příručky pro chovatele hospodářských zvířat.
 
– Publikace zaměřené na značení potravin (Labelling publications)
Ke stažení jsou publikace, které poskytují rady a návody týkající se zančení potravin.
 
– Publikace zaměřené na výživu (Nutrition publications)
Řada letáků, které poskytují rady týkající se problémů výživy u různých věkových skupin.
 
– Publikace zaměřené na bezpečnost a hygienu (Safety and hygiene publications)
Publikace zabývající se aktuálními tématy v oblasti bezpečnosti a hygieny.
 
– Publikace zaměřené na školní stravování (Schools – schools based food initiatives)
Publikace týkající se iniciativ zaměřených na posyktování potravin ve škole.
 
– Publikace zaměřené na problematiku vína (Wine standards resources)
 
Zdroj: FSA