Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka v jihovýchodní Asii těžce poškozuje výrobce drůbeže a ohrožuje zdraví obyvatel

Vydáno: 22. 1. 2004
Autor:

napadení chovů drůbeže ptačí chřipkou v zemích jihovýchodní Asie; opatření proti šíření nákazy ve Vietnamu, Japonsku, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Hongkongu; masové vybíjení drůbeže z chovů ohrožených ptačí chřipkou; možnost přenosu ptačí chřipky na lidi

Vietnam potvrdil v prvním lednovém týdnu 2004, že se v zemi poprvé objevila vysoce nakažlivá ptačí chřipka, která byla zjištěna na třech farmách v jihovýchodní oblasti státu. Japonsko ohlásilo 13. ledna výskyt stejné nemoci drůbeže a dva dny poté oznámil Tchaj-wan objevení méně zhoubného kmene ptačí chřipky v chovu drůbeže. Jižní Korea, kde bylo zjištěno v prosinci 2003 několik případů ptačí chřipky, ohlásila v třetím lednovém týdnu nový výskyt této nemoci drůbeže.
Rozšíření ptačí chřipky způsobilo velký poplach v celém jihovýchodním asijském regionu, protože existují obavy, že tato nemoc je přenosná na lidi a nejméně 13 obyvatel Vietnamu už zemřelo na zhoubný virus H5N1. Tři případy potvrdila Světová zdravotnická organizace (WHO), která zkoumá příčiny tří dalších podezřelých úmrtí. V hlavním městě Vietnamu nyní platí zákaz prodeje drůbeže a v 18 jižních provinciích byl zakázán veškerý transport kuřat. Existuje podezření, že v přenosu ptačí chřipky na lidi hrají určitou úlohu prasata. Stejný kmen ptačí chřipky jako ve Vietnamu byl zjištěn u nemocné drůbeže v Japonsku a Jižní Koreji, ale jeden případ ptačí chřipky objevený na Tchaj-wanu byl identifikován jako H5N2, který je považován za slabší a méně nebezpečný kmen.
Japonští oborníci dosud nebyli schopni vystopovat, jak se ptačí chřipka dostala do západní prefektury Yamaguchi. Současný případ je první za téměř 80 roků. Do 16. ledna 2004 nebyl další výskyt této nemoci v Japonsku ohlášen.
V Hongkongu bylo odvětví drůbeže v letech 1997 a 1998 těžce postiženo ptačí chřipkou (H5N1), na niž zemřelo šest lidí. Hongkong nyní zakázal veškeré dovozy z postižených zemí. Vláda také požaduje, aby všechna živá kuřata na hongkongských farmách byla očkována. Také Japonsko a Čína zakázaly dovozy drůbeže ze zemí, kde byla v prosinci minulého roku nebo letos v lednu zjištěna ptačí chřipka.  
Chřipka drůbeže poškodila země jihovýchodní Asie právě před oslavami nového roku, které se konají ke konci ledna. Drůbež je v těchto zemích tradičním svátečním pokrmem a právě v tomto období byly nařízeny preventivní porážky obrovského množství drůbeže, která se nesmí kvůli šíření chřipky dostat do potravinového řetězce.
V jižním Vietnamu muselo být poraženo kvůli ochraně proti rozšíření ptačí chřipky 1,4 mil. kuřat. V jižní Koreji poslední výskyt chřipky byl zjištěn na drůbeží farmě Yangsan asi 380 km jihovýchodně od hlavního města Soulu. Na této farmě muselo být poraženo 18 000 kuřat a na 30 farmách v okruhu 3 km od postižené farmy bude poraženo dalších 90 000 kuřat. Jihokorejský ministr zemědělství oznámil, že od objevení případu ptačí chřipky 1. prosince 2003 bylo v Jižní Koreji poraženo asi 1,8 mil. drůbeže. Od té doby do poloviny ledna 2004 bylo v celé zemi ohlášeno 16 případů ptačí nemoci v chovech drůbeže. Na Tchaj-wanu bylo po ohlášení prvního případu v polovině ledna 2004 poraženo 20 000 kuřat. Další případ prozatím nebyl ohlášen. V Japonsku bylo v důsledku ptačí chřipky povinně poraženo 49 000 kusů drůbeže.
V Thajsku byly od listopadu 2003 zlikvidovány rovněž desetitisíce kuřat, aby se zastavilo šíření nebezpečného kmene cholery, který byl objeven v chovech drůbeže. Singapur v zájmu ochrany proti přenosu nákazy touto nemocí zrušil v polovině letošního ledna import veškeré živé a zmrazené drůbeže z Thajska.

Agra Europe, 2004, č. 2088, s. N/1