Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka – AKTUÁLNĚ . Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 3. 2006

Vydáno: 27. 3. 2006
Autor:

TAK SE NÁM NEMOCNÁ LABUŤ NEVYHNULA . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna . Více informací z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz. Další informace na http://www.ptaci-chripka.cz/. Své dotazy ohledně ptačí chřipky můžete volat na Zelenou linku 800 100 415 při MZe ČR

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.  

 

Nakonec tedy ani naše republika nebyla ušetřena nálezu uhynulého ptáka, u kterého se ukázalo, že uhynul na ptačí chřipku. Šlo o uhynulou labuť nalezenou v katastru obce Hluboká nad Vltavou.

 

Zatím u této uhynulé labutě byl potvrzen virus H5. Půjde-li o vysoce patogenní typ N1 v tuto chvíli není jasné, je to však velmi pravděpodobné. Proto také místně příslušná krajská veterinární správa může přijmout příslušná opatření. Jde zejména o vymezení ochranného pásma o poloměru tři kilometry a pásma dozoru o poloměru deset kilometrů. Zde se nesmí držet drůbež volně To se týká samozřejmě i drobnochovatelů, nesmí se zde „přesunovat“ drůbež, ani žádní jiní ptáci a to znamená, že se z tohoto území nesmí drůbeží obchodovat. Zároveň je jasné, že i drobní chovatelé zde musejí hlásit veškeré změny zdravotního stavu drůbeže. Také v tomto území platí zákaz lovů volně žijícího ptactva. Je pochopitelné, že v tomto území musejí všechny podnikatelské chovy počítat i s pravidelnými kontrolami orgánů státního veterinárního dozoru.

 

Vzorek uhynulé labutě byl tak, jak je to obvyklé, odeslán k potvrzení do referenční laboratoře EU, do Weybridge ve Velké Británii. Výsledek by měl být znám pravděpodobně do pátku.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.