Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka a domácí zvířata

Vydáno: 8. 3. 2006
Autor:

TISKOVÁ ZPRÁVA 8. 3. 2006 . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna. Více informací z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. Další informace na http://www.ptaci-chripka.cz/

Ptačí chřipka – aktuálně:  Ptaci_chripka_.pdf [pdf ; 40142 bytů]

 

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Nezavírejte kočky,

zatím k tomu není důvod. Toto je odpověď na časté dotazy, zda je na místě se obávat onemocnění koček ptačí chřipkou. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že volně žijící ptáci nerespektují státní hranice a ptačí chřipka se může objevit i u nás. S touto možností počítáme, i když si pochopitelně přejeme, aby tomu tak nebylo.

 

Pohlédneme-li na okolní státy, tak kromě Rujany šlo dosud o izolované nálezy a také není postiženo celé území Polska, Slovenska, ani Rakouska. S obdobnou možností počítáme i my.

 

Dalším častým dotazem je, jak nakládat s uhynulými ptáky. Lze říci, že veškeré úhyny zvířat v katastru obce, u kterých není znám majitel, a to se týká i uhynulých ptáků, by měly podle ustanovení veterinárního zákona (jde o asanační činnost) řešit obce. Vyšetření pak zajistí místně příslušné krajské veterinární správy, popřípadě jejich inspektoráty. Je možná spolupráce s policií, asanačními firmami apod. V případě nejasností je možné se obrátit na místně příslušnou veterinární správu.

 

Zatím platí mimořádná veterinární opatření, která mají minimalizovat zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže a ta se týkají chovatelů podnikatelů. Drobnochovatelé byli informováni, že by měli obdobným způsobem postupovat též – buď uzavřít drůbež, anebo zamezit jejímu kontaktu s volně žijícími ptáky. Kdyby se ptačí chřipka vyskytla v určitém místě, nařídila by veterinární správa další opatření, která by se týkala konkrétní situace – zákaz chovu venku, postižený chov utratit, ostatní sledovat, vyšetřovat, provádět desinfekci, a také držet domestikované kočky v domech, aby se zabránilo možnému kontaktu s infikovanými ptáky. To vše v okruhu do 10 km od ohniska, ať už od místa nálezu divokého ptáka, u kterého by se potvrdila ptačí chřipka, anebo od postiženého chovu.

 

Na další četné dotazy lze odpovědět v kostce: potraviny živočišného původu, a to i drůbeží maso a vejce, které jsou uváděny do oběhu, prošly veterinární kontrolou, zde riziko není, ze zdravých drobnochovů (pro vlastní spotřebu) taktéž nikoli, navíc je známo, že z drůbežího masa ani vajec po tepelné úpravě onemocnět nelze. Prostřednictvím trusu ano, ale zase by muselo jít o trus nemocných ptáků. A srážet hnízda třeba jiřiček či vlaštovek na zápraží, anebo i hnízda jiných ptáků taktéž nemá smysl. Ani se s touto možností  ani teoreticky nepočítá.

 

V tento okamžik lze potvrdit, že z téměř tisícovky uhynulých ptáků, kteří byli do dnes v Národní referenční laboratoři pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha vyšetřeni, žádný ptačí chřipku neměl.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace  z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.