Bezpečnost potravin

První zpráva EFSA o reziduích pesticidů v potravinách

Vydáno: 16. 7. 2009
Autor:

Legislativním požadavkům vyhovělo 96 % analyzovaných vzorků potravin.

Dne 9. července 2009 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) tiskovou zprávu k uveřejnění své první zprávy o reziduích pesticidů v potravinách (viz příloha). Zpráva poskytuje přehled o reziduích pesticidů v potravinách v EU–27 v roce 2007 a dále v Norsku a na Islandu. Zabývá se také expozicí spotřebitelů pesticidy.
Zpráva ukázala, že většina (96 %) z analyzovaných přibližně 350 různých potravinářských komodit (více než 74 tisíc vzorků) vyhovuje požadavkům na maximální reziduální koncentrace (MRL) stanoveným legislativně. U 4 % vzorků byly MRL překročeny.
Oproti roku 2006 se celkový počet analyzovaných vzorků zvýšil o 13 %. Toto zvýšení se částečně přisuzuje tomu, že nově přijaté členské státy EU (Bulharsko a Rumunsko) uveřejnily údaje poprvé.
 
Příloha:

2007 Annual Report on Pesticide Residues (pdf, 0,7 MB, 106 stran)

P4: Results of the EU co-ordinated programme (pdf, 8,9 MB, 524 stran)
 
Zdroj: EFSA
 
EFSA je odpovědný za prověřování aktivních látek používaných ve výrobcích na ochranu rostlin od prosince 2002. Tuto činnost zajišťuje jednotka pro posuzování rizika z pesticidů (Pesticide Risk Assessment Peer Review Unit, PRAPeR). Více informací o aktivitách EFSA v oblasti pesticidů je v příspěvku EFSA posuzuje bezpečnost pesticidů.