Bezpečnost potravin

První výsledky pěstování GM kukuřice v EU

Vydáno: 18. 8. 2008
Autor:

Porovnání agronomických a ekonomických ukazatelů GM a konvenční kukuřice pěstované ve Španělsku (2002–2006).

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise vytváří první rozsáhlou studii o agronomické a ekonomické výnosnosti geneticky modifikované plodiny (Bt kukuřice) pěstované v EU ve třech pěstitelských sezonách (2002–2004). Studie se rovněž zabývá socioekonomickým profilem farmářů, kteří přešli k pěstování Bt kukuřice a porovnává je s těmi, kteří takto neučinili.

Dne 24. 6. 2008 uveřejnil JRC (jeho Institut pro prospektivní technologické studie) výsledky, které byly získány na základě průzkumu provedeného u 402 pěstitelů kukuřice ve Španělsku. To je se svými 75 148 ha největším producentem GM kukuřice v EU. Následuje Francie (21 174), Česká republika (5 000), Portugalsko (4 199), Německo (2 685), Slovensko (900) a Rumunsko (350).

Průzkum, jehož výsledky byly uveřejněny pod názvem “Adoption and performance of the first GM Crop introduced in EU agriculture: Bt maize in Spain”, byl proveden ve třech předních regionech, kde se pěstuje Bt kukuřice (Aragon, Catalonia a Castilla-La Mancha). V roce 2006 se zde pěstovalo 90 % Bt kukuřice z celé produkce Bt kukuřice ve Španělsku. Farmáři, kteří se průzkumu zúčastnili, pocházeli ze tří provincii v rámci uvedených regionů. Bt kukuřice se pěstuje pro krmné účely.

 

Výsledky průzkumu

* Výsledky průzkumu ukazují, že pěstitelé Bt kukuřice měli vyšší průměrné výnosy než pěstitelé konvenční kukuřice.

* Vyšší výnosy byly statisticky významné pouze pro provincii Zaragoza (1 110 kg/ha nebo 11,8 %).

* Žádné rozdíly nebyly zjištěny u ceny Bt nebo konvenční kukuřice.

* Pěstitelé Bt kukuřice platili více za osivo než pěstitelé konvenční kukuřice, ale používali méně insekticidů a měli nižší náklady.

* Jako hlavní výhodu pěstování Bt kukuřice uváděli pěstitelé “snižování rizika poškození kukuřice škůdci” a následně “vyšší výtěžnost”.

* Jako důvod pro pěstování Bt kukuřice se rovněž uvádí “vyšší kvalita úrody”, neboť se snížilo poškození kukuřičného klasu škůdci.

* Ve zprávě se nakonec porovnaly socioekonomické profily farmářů pěstujících a nepěstujících odrůdy Bt kukuřice.

 

Zpráv zaměřených na ekonomiku pěstování Bt kukuřice v ostatních částech světa je málo. V USA, které jsou největším pěstitelem GM plodin, se údaje z farem omezují na dobu, kdy pěstování GM kukuřice bylo v počátku (1997–1999).

Zpráva JRC představuje první velký, empirický odhad ekonomického dopadu GM plodin na pěstovatele v EU. Jedinou GM plodinou, kterou mají farmáři v EU v současné době povolenu pěstovat, je Bt kukuřice schválená v EU v roce 1997. Bt kukuřice je geneticky modifikována pro produkci insekticidního proteinu z půdní bakterie Bacillus thuringiensis, který zajišťuje, že Bt kukuřice je odolná vůči škůdcům. Bt kukuřice se prvně pěstovala ve Španělsku v roce 1998 na ploše 20 000 ha. V roce 2007 se již pěstovala na ploše 75 148 ha, což odpovídá 20 % plochy, na které se ve Španělsku pěstuje kukuřice. Plocha, na které se pěstuje Bt kukuřice, je z celosvětového hlediska druhou největší plochou vyčleněnou pro produkci GM plodiny (první místo zaujímá GM sója).

 

Zdroj: CORDIS