Bezpečnost potravin

První stanoviska EFSA k uzeným aromatům

Vydáno: 10. 4. 2009
Autor:

Ze tří testovaných komerčních preparátů neprošly hodnocením EFSA dva přípravky na vytváření uzené chutě a vůně (flavoru).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 6.4.2009 první ze série stanovisek k aromatizujícím prostředkům, které se přidávají do potravin za účelem dosažení “uzeného” flavoru (chutě a vůně). Panel pro materiály v kontaktu s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky (EFSA–CEF) došel k závěru, že použití aromatizujícího prostředku Smoke Concentrate 809045 nepředstavuje riziko. CEF však vyjádřil obavu z použití dvou dalších prostředků: Unismoke a Zesti Smoke Code 10. CEF vydal své stanovisko na základě odhadu expozice aromatizujícím prostředkům, které se používají v EU.
U prostředků Unismoke a Zesti Smoke Code 10 nebylo dostatečné bezpečnostní rozpětí mezi odhadnutou expozicí těmto prostředkům a hladinou příjmu, nad kterou se již objevují nežádoucí zdravotní účinky.
Při odhadu expozice (EFSA bral do úvahy kumulativní expozici různým aromatizujících prostředkům v různých kategoriích potravin, přičemž se vycházelo z navrhovaného použití a použitých dávek, které dodali výrobci) se ukázalo, že hlavním zdrojem expozice je pro:
 
Unismoke: maso a masné výrobky, polévky a omáčky;
Zesti Smoke Code 10: maso a masné výrobky, ryby a rybí výrobky, vícesložkové potraviny, zpracované ovoce a zelenina;
Smoke Concentrate 809045: maso a masné výrobky, polévky, omáčky, bílkovinné produkty a hotové chuťovky.
 
Studie ukázaly, že nad určitými hladinami příjmu měl u krys Unismoke a Zesti Smoke Code 10 nežádoucí zdravotní účinky. Vzhledem k nedostatku údajů o reprodukční a vývojové toxicitě a neexistenci studií dlouhodobého příjmu těchto prostředků, došel panel CEF k závěru, že mezi použitím a dávkou použití specifikovanou výrobci, by mělo existovat větší bezpečnostní rozpětí. U preparátu Smoke Concentrate 809045 nebyly zjištěny u krys při použití vyšších cestovaných dávek žádné nežádoucí účinky.
 
K dispozici jsou tato stanoviska EFSA:
 
Do konce roku 2009 musí EFSA ještě uveřejnit stanoviska k osmi dalším uzeným aromatům.
 
Zdroj: EFSA