Bezpečnost potravin

První mezinárodní sympozium potravinářských chemiků

Vydáno: 30. 1. 2003
Autor:

V Praze se bude konat ve dnech  5.–7. listopadu 2003 první mezinárodní sympozium věnované moderním metodám potravinářské analytiky.

Ve dnech 5.–7. listopadu 2003 se bude v Praze konat  první mezinárodní sympozium věnované moderním metodám potravinářské analytiky, které bude organizováno Mezinárodní společností pro environmentální analytickou chemii (IAEAC). Vědecký program bude zahrnovat všechny analytické aspekty vztahující se k následujícím tématům:
* Obecná potravinářská analytika (proteiny, lipidy, sacharidy, vitaminy, barevné sloučeniny, minerální látky atd.)
* GM potraviny
* Rezidua a kontaminanty (pesticidy, dioxiny, veterinární léky, toxické prvky, retardanty hoření atd.)
* Kontaminanty z obalů a zpracování potravin (acrylamid,  3-MCPD /3-chlor-1,2-propandiol/, plastifikátory, aj.)
* Přírodní toxiny (fytotoxiny,  toxiny mořských produktů,  mykotoxiny)
* Autenticita a falšování výrobků
* Nové výrobky, nutraceutika, produkty organického zemědělství
* Jakostní kontrola/záruka jakosti (QA/QC), charakteristiky postupů a legislativa pro potravinářské analytické laboratoře
* Monitorování, posuzování, výzkum
Konečný termín pro zaslání abstrakt referátů je 30. květen 2003, ústní prezentace a postery do 31.července 2003. Bližší informace na adrese http://www.iaeac.ch/food_begin.htm
http://www.iaeac.ch/