Bezpečnost potravin

První jednání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 20. 9. 2002
Autor:

EFSA, první zasedání řídícího výboru, program jednání, zřizování dalších základních složek EFSA

Ve dnech 18.-19. září se poprvé sešel 15ti členný řídící výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA). Na pořadu prvního jednání bylo schválení  návrhu plánu činnosti,  volba předsedy a místopředsedy výboru. David Byrne, komisař EU pro ochranu zdraví a spotřebitelů sdělil, že se těší na první setkání s výborem, které by se mělo uskutečnit začátkem příštího týdne. Úkolem výboru je zajistit, aby EFSA fungovala účinně a efektivně, aby přínos této instituce v navrácení důvěry spotřebitelů v bezpečnost potravin byl maximální. Podle sdělení Evropské komise po ustavení řídícího výboru, první ze čtyř hlavních složek EFSA, bude následovat zřízení další složky, což je ustavení výkonného ředitele, který by se měl ujmout své funkce začátkem roku 2003. Dále bude následovat zřízení poradního fóra složeného z reprezentantů  národních agentur členských států a čtvrté hlavní složky – vědeckého výboru a panelů zodpovědných za vědecké posuzování aspektů bezpečnosti potravin.
news.bbc.co.uk