Bezpečnost potravin

Průvodce označováním potravin

Vydáno: 22. 9. 2006
Autor:

Informace pro spotřebitele o způsobu a významu uváděných údajů.

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. V dobách přísné regulace trhu se potraviny v ČR vyráběly v úzkém sortimentu podle jednotných norem, takže nebylo nutné obsáhlé označování a zákazník nemohl, ale ani nemusel, vybírat. Dnes je situace náročnější pro výrobce i pro spotřebitele. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, stanovuje především zákon 110/1979 Sb. o potravinách a prováděcí vyhláška 113/2005 Sb. o označování potravin. /Předpisy v aktuálním znění lze najít na www.bezpecnostpotravin.cz/
Pomůckou pro orientaci v údajích na obalech může být dále uvedená příručka "Průvodce označováním potravin".