Bezpečnost potravin

Průběh kampaně Ryba domácí je hodnocen úspěšně

Vydáno: 18. 5. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 18.5.2010.

Ministerstvo zemědělství České republiky realizuje dlouhodobou komunikační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb – RYBA DOMÁCÍ, která je spolufinancována Evropským rybářským fondem. Oficiálně byla zahájena 1. 9. 2008. Její průběh a dosavadní výsledky hodnotí MZe jako úspěšné.
 
Evaluaci kampaně Ryba domácí zajišťuje pro Ministerstvo zemědělství agentura Ipsos Tambor. Hodnocení je prováděno formou kvantitativních a kvalitativních průzkumů na reprezentativním vzorku široké veřejnosti. Závěry evaluace jsou využívány k plánování dalších etap kampaně a nastavení jednotlivých nástrojů komunikace. Zároveň slouží k ověření vnímání kampaně veřejností.
 
Z hodnocení vyplývá, že v druhé vlně evaluace došlo k poměrně vysokému nárůstu znalosti samotné kampaně. Zatímco v srpnu/září 2009 zaznamenalo kampaň 12 % široké veřejnosti, v lednu/únoru 2010 to bylo již 21 %.
 
Vyšší zájem o sladkovodní ryby potvrzují také hospodářské výsledky Rybářského sdružení České republiky za rok 2009. Produkce tržních ryb získaných chovem v roce 2009 za celou Českou republiku mírně překročila 20 tisíc tun. Celkový prodej domácích sladkovodních ryb se u nás meziročně zvýšil o více než 600 tun. Od roku 2000 se tak konečně podařilo spotřebu sladkovodních ryb na vnitřním trhu zvýšit nad úroveň vývozu o celých 10 %.
 
V těchto dnech startuje další etapa kampaně – letní grilování. Ta je společně s velikonoční etapou evaluátorem hodnocena jednoznačně nejlépe. Grilování se v České republice stalo v posledních letech trendem a mezi veřejností je stále populárnější. Proto Ministerstvo zemědělství letošní letní etapu ještě více posílí. Větší podpory se tak dostane televizním pořadům o vaření, ochutnávkám v obchodních sítích, propagaci v tištěných médiích nebo rozhlasovým spotům. Ty jsou, stejně jako webové stránky projektu (www.rybadomaci.cz), zaměřeny především na prezentaci receptů, a dále prodejních míst, kde jsou sladkovodní ryby běžně k dostání.
 
Dita Vrbová