Bezpečnost potravin

Prověřování bezpečnosti fruktózy

Vydáno: 23. 11. 2005
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se vyjádřil k bezpečnosti fruktózy pro účely jejího značení na obalech výrobků. Fruktóza není alergen a dědičné vady metabolismus jsou jen výjimečné.

Evropská komise se obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) s žádostí o posouzení fruktózy z hlediska jejích účinků na lidský organismus a v této souvislosti o vydání stanoviska, zda je zapotřebí uvádět přítomnost fruktózy na obalu výrobku. Podle směrnice 2000/13/ES novelizované směrnicí 2003/89/ES se požaduje, aby seznam potravinářských přísad uvedených v Příloze IIIa (seznam přísad vyvolávajících alergickou reakci) byl trvale prověřován na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) vydal dne 9. listopadu 2005 své stanovisko: fruktóza není alergen. U lidí se však mohou vyskytovat některé nežádoucí reakce na fruktózu, které jsou výsledkem vrozených vad metabolismu. Vzácná dědičná intolerance fruktózy (HFI; vyskytuje se u jednoho člověka z 23 000) a velmi výjimečný deficit enzymu fruktózabifosfatáza (FBP’ase) jsou závažná onemocnění, která v dětství potenciálně ohrožují život.

Výjimečná benigní fruktosurie (vylučování fruktózy močí) nezpůsobuje negativní reakce. Porucha vstřebávání fruktózy ve střevech (ztráta fruktózy stolicí) může způsobovat přechodné břišní obtíže, kterých se lze snadno vyvarovat.

 

Eliminace fruktózy je hlavní postup regulace HFI a deficitu enzymu FBP’ase a mělo by k ní dojít poté, co je vada metabolismu fruktózy definitivně prokázána. Pro uvedené případy nejsou k dispozici vědecky stanovené a obecně přijatelné tolerovatelné koncentrace fruktózy.

 

Fruktóza představuje v potravinách obecně rozšířený zdroj energie. Velké množství fruktózy se nachází v řadě druhů ovoce, nealkoholických nápojů, cukrovinek, je obsažena také v některých druzích zeleniny. Fruktóza je rovněž složkou sacharózy (cukru), sorbitol se metabolizuje na fruktózu.

Příloha : Stanovisko EFSA–NDA k fruktóze [pdf ; 166126 bytů]

 

EFSA