Bezpečnost potravin

Prováděcí vyhlášky ministerstva zemědělství k zákonu o potravinách (č. 110/1997 Sb.) platných ke dni 21. 7. 2006

Vydáno: 26. 7. 2006
Autor:

Přehled prováděcích vyhlášek ministerstva zemědělství k zákonu o potravinách (č. 110/1997 Sb.) platných ke dni 21.7. 2006

 

 

 1. Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

+ novela č. 368/2005 + 497/2005

2. Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny (účinnost od 1.1.2006, náhrada vyhlášky č. 326/1997 Sb.)

(nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě).

3. Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

+ novela č. 418/2000 Sb.

4. Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

+ novela č. 91/2000 Sb.

+ novela č. 78/2003 Sb.

5. Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici + novela č. 419/2000 Sb.

6. Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

+ novela č. 93/2000 Sb.

+ novela č. 268/2006 Sb.

7. Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

+ novela č. 45/2000 Sb. + novela č. 57/2003 Sb. (část) + novela č. 289/2004 Sb.

+ novelizace (připravena novela, ale legislativní proces zatím pozastaven z důvodu čekání na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotních a nutričních tvrzeních uváděných na potravinách).

8. Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

+ novela č. 196/2002 Sb. + novela č. 161/2004 Sb.

(zůstává v platnosti i po 1.1.2006, hygienický balíček od 1.1.2006)

9. Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

+ novela č. 264/2003 Sb.

+ novelizace (připravována novela, legislativní proces je ve fázi po vnitřním připomínkovém řízení – hlavní body – adaptace na bezprostředně závazné předpisy ES, stanovení záporných hmotnostních odchylek pro balené maso a masné výrobky, úprava a revize jakostních standardů pro masné výrobky).

10. Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

+ novela č. 43/2005 Sb. + (plánovaná novela)

11. Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

+ novela č. 124/2004 Sb.

+ novela č. 78/2005 Sb..

12. Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

+ novela č. 650/2004 Sb.

13. Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

14. Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

+ novela č. 324/2005 Sb.

15. Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků

+ novela č. 611/2004 Sb. + novela č. 238/2005 Sb. + novela č. 459/2005 Sb.

16. Vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

+ novela č. 320/2004 Sb.

17. Vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu byla ZRUŠENA vyhláškou č. 211/2006 Sb. ze dne 9.5. 2006 (důsledek platnosti hygienického balíčku od 1.1.2006, nařízení (ES) č. 852/2004)

Další informace na www.szpi.cz